Unfinished Business / DOCH (Kalocsai Dorottya, Jana Kolbert)

2021. 09. 14. – 10. 02.
DOCH: Befejezetlen ügy
Unfinished Business
DOCH – Kalocsai Dorottya, Jana Kolbert (AT)
Kurátor: Kókai Zsófia

A DOCH kollaboráció Kalocsai Dorottya és Jana Kolbert kezdeményezése, amelyet az Angewandte-n (Universität für Angewandte Kunst Wien) töltött éveikben indítottak Bécsben. A közös projektjeikre jellemző a helyspecifikusság és a közönség bevonása az alkotói folyamatokba.
A Befejezetlen ügy a húszas (harmincas?) éveikben járó fiatal felnőttek elvetett ötleteinek, projektjeinek, kapcsolatainak és terveinek felhalmozását teszi láthatóvá. Az installáció földre “hajított” kerámia törölközőkből áll. A szerteágazó és végtelen lehetőségek által létrejött helyzetekben lehetetlennek tűnik a továbblépés, a megoldás a feladás, de a befejezetlenség láthatatlan terhe mégis nyomot hagy.
“Egyre gyorsuló életünkben a döntési folyamat, amely meghatározza, hogy egy projekt a feladás áldozata lesz vagy a befejezés kerek egészként jön létre, erőteljesen megváltozott. Eredményeink nagy számban hiányos dolgokból állnak, körülöttünk sorakoznak, de nem látjuk őket – az installáció által fizikai bizonyosságot, érintésen és élményen alapuló megfogalmazást kap a néző. Annak érdekében, hogy a befejezetlen folyamatokat újraélhessük, úgy döntöttünk, hogy kerámia tárgyakat készítünk, a törölköző dobás gesztusának befagyasztásával.” – DOCH
Megnyitja: Papp Ábris, szociológus
_
EN:
DOCH: Unfinished Business
DOCH – Dorottya Kalocsai, Jana Kolbert (AT)
Curator: Zsófia Kókai

The DOCH collaboration is an initiative of Dorottya Kalocsai and Jana Kolbert, launched during their years spent at the Angewandte (University of Applied Arts Vienna). Their joint projects are characterized by site-specificity and the involvement of the public in the creation process.
Unfinished Business makes young adults’ accumulation of discarded ideas, projects, relationships, and plans visible. The installation consists of ceramic towels “thrown” on the ground. In situations created by diverse and endless possibilities, it seems impossible to move forward, the solution is to give up, but the invisible weight of incompleteness still leaves a mark.
“With our ever accelerating lives the decision process that determines whether a project will be given up on or completed has strongly changed. The amount of options to choose from can be perceived as overwhelming. The result is a great number of incomplete things around us that our generation is not able to see because there is no physical proof of their existence anymore. In order to give shape to the unfinished and make it touchable again we chose to make objects from stoneware – freezing the gesture of throwing in the towel.” – DOCH
Opening speech by Ábris Papp, sociologist