Interpassive – Kárpáti János Iván

2018. 04. 26.

Videó, objekt, hang.
Eredendően különálló egységek, egymással kölcsönhatásba hozva, kiszolgáltatva egymás szekvenciális jelenlétének.
Oda-vissza ható montázstevékenység, tárgyilagos hangzás, hallgatólagos képarány.
Ez a mediális hármasegység határozza meg az aktuális kiállítási szituációt a PINCE-ben.

Video, object, sound.
Units that are originally separate, though they interfere while being exposed to the sequential presence of each other. A vice versa action of montage, objective sonority, implicit aspect ratio.
A triangle of media that determines the actual installation in PINCE.