Kiss Imre  – Cheap trick

2020. 03. 11–24.

Kiss Imre a valóság tárgyi összefüggésein túlmutató kompozíciói egy új ábrázolási formát hoznak létre, amely a fotográfia, a festészet és a szobrászat metszéspontjából emelkednek ki. Nem a hiteles leképezés a cél – az egymásra épülő rétegek, többször visszatérő és újra felhasznált elemek egy ismert valóságra csak részben utalnak. A műalkotás-elemek észlelésének bizonyos mértékű kiküszöbölését, feloldását teszik kollázsai – így az azonosítatlan részletek váratlan lehetőségeket és alternatív struktúrákat, gesztusokat kínálnak.

Készítésük során másolja az anyagok és felületek megjelenését, kiragadja őket kontextusukból, manipulálja felépítésüket, jelentésüket és észlelésüknek módját, ezzel tágítva a csendélet, mint műfaj értelmezését és a kitolja a fotográfia médiumának határait. A dekonstruált objektek és a felületek között létrejövő folyamatos és vibráló interakció egy mesterséges teret eredményez, amely már nem pusztán ábrázoló képi felület.

Az elemek térbe való kiterjesztése installációként szintén a képi szerkezet erősítését szolgálja. Háromdimenziós projekció lesz jelen a térben, illetve a sorozat folytatásának új metódusát is bemutatja.

Kiss Imre (1994) a Kaposvári Egyetem Fotográfia szakán diplomázott 2018-ban és ugyanebben az évben elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíját. Újabb munkáiban a konstruált, mesterséges ábrázolással foglalkozik, kiterjesztve a fotográfia, mint médium és a csendélet, mint műfaj határait.

 Kurátor: Bence Bettina

Támogatók: Magyar Fotóművészek Szövetsége / Association of Hungarian Photographers, Nemzeti Kulturális Alap (NKA), Vylyan Pincészet

Szervezők: FFS – Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, Magyar Fotóművészek Szövetsége, PINCE