Kiss Imre  – Cheap trick

2020. 03. 11–24.

Átlátás #3

Az Átlátás #3 a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója harmadik alkalommal megrendezésre kerülő tehetséggondozó projektje és kiállítássorozata. A program célja, hogy professzionális bemutatkozási lehetőséget biztosítson a résztvevő Stúdió-tagoknak valamint a kiválasztott kurátoroknak. Az első Átlátás 2011-ben született meg Oltai Kata és Nánási László ötletéből, majd 2013-2014-ben folytatódott Barta Edit és Trembeczki Péter gondozásában. A program keretében eddig – többek között – olyan, ma már közismert alkotók mutatkozhattak be, mint Bartha Máté, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea és Szombat Éva.

Az idei Átlátás keretében összesen 10 alkotó 9 önálló és csoportos kiállítása valósulhat meg nyolc budapesti és egy debreceni helyszínen, olyan non-profit és for-profit galériákban, mint az FKSE Stúdió Galéria, ISBN köny+galéria, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria (Modem, Debrecen), Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.

A projektben résztvevő alkotók és kurátorok két körben, pályázati úton kerültek kiválasztásra: előbb a Stúdió tagjai küldhettek be friss projekt-terveket, melyeket a második körben, egy nyílt kurátori pályázat keretein belül a jelentkezők rendelkezésére bocsátottunk. A beérkezett kurátori koncepciók közül Barkóczi Flóra és Tóth Balázs Zoltán segítségével választottuk ki azokat, amelyek most megvalósulhatnak. Lényeges szempont volt, hogy a kiválasztott projektek az alkotó, a kurátor és a galéria képviselőjének/vezetőjének szoros együttműködése, diskurzusa révén valósuljanak meg.
(Regős Benedek, az FFS korábbi titkára, projektvezető)

Kiss Imre a valóság tárgyi összefüggésein túlmutató kompozíciói egy új ábrázolási formát hoznak létre, amely a fotográfia, a festészet és a szobrászat metszéspontjából emelkednek ki. Nem a hiteles leképezés a cél – az egymásra épülő rétegek, többször visszatérő és újra felhasznált elemek egy ismert valóságra csak részben utalnak. A műalkotás-elemek észlelésének bizonyos mértékű kiküszöbölését, feloldását teszik kollázsai – így az azonosítatlan részletek váratlan lehetőségeket és alternatív struktúrákat, gesztusokat kínálnak.

Készítésük során másolja az anyagok és felületek megjelenését, kiragadja őket kontextusukból, manipulálja felépítésüket, jelentésüket és észlelésüknek módját, ezzel tágítva a csendélet, mint műfaj értelmezését és a kitolja a fotográfia médiumának határait. A dekonstruált objektek és a felületek között létrejövő folyamatos és vibráló interakció egy mesterséges teret eredményez, amely már nem pusztán ábrázoló képi felület.

Az elemek térbe való kiterjesztése installációként szintén a képi szerkezet erősítését szolgálja. Háromdimenziós projekció lesz jelen a térben, illetve a sorozat folytatásának új metódusát is bemutatja.

Kiss Imre (1994) a Kaposvári Egyetem Fotográfia szakán diplomázott 2018-ban és ugyanebben az évben elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíját. Újabb munkáiban a konstruált, mesterséges ábrázolással foglalkozik, kiterjesztve a fotográfia, mint médium és a csendélet, mint műfaj határait.

Kurátor: Bence Bettina

EN:

OVERVIEW #3

Overview #3 is an exhibition series organized by the Studio of Young Photographers for the third time. The purpose of the program is to provide professional showcase platform for participating Studio members and selected curators. The first Overview was born in 2011 from the ideas of Kata Oltai and László Nánási, then continued in 2013-2014 under the care of Edit Barta and Péter Trembeczki. So far, the program has included, among others, well-known artists such as Máté Bartha, Sári Ember, Andrea Gáldi Vinkó and Éva Szombat.

This year’s edition will feature 9 solo and group exhibitions by a total of 10 artists at eight locations in Budapest and one in Debrecen, in non-profit and for-profit galleries such as FKSE Studio Gallery, ISBN Book+Gallery, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria (Modem, Debrecen), Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.

The artists and curators involved in the project were selected through a competition: previously, members of the Studio were able to submit fresh project proposals, which we made available for applicant curators through an open call. From the curatorial ideas received, with the help of Flóra Barkóczi and Zoltán Tóth Balázs we have chosen those that can be realized within the framework. It was essential that the selected Overview #3 of projects be implemented through close collaboration and discourse between the artist, curator and gallery representative/ manager.
(Benedek Regős, Former secretary of FFS, project coordinator)